PROJEKT SPOKOJENÁ RODINA

Projekt Spokojená rodina je komplexní program aktivit a k němu přidružených podpůrných činností, které mají za cíl zvyšování rodičovských kompetencí a jejich praktického využití, vzdělávání v oblasti výchovy a vývoje dítěte, posilování mezigeneračních vztahů a rodinných vazeb, a prevenci negativních jevů v rodině. Realizace projektu bude probíhat po celý rok 2023 ve všední dny a to formou vzdělávacích, poradenských, diskuzních, tréninkových a síťovacích činností v prostorech rodinného centra Mohelníček v Mohelnici.

Aktivity projektu:

  • Adaptační skupina Sedmikráska
  • Svépomocná skupina Společně za jeden provaz
  • Klub pro rodiče a děti Poznáváme svět
  • Předporodní péče pro nastávající rodiče
  • Následná poporodní péče o maminky a novorozence
  • Vnitřní svoboda ženy - zaměřeno na well-being a duševní zdraví
  • Rozvoj rodiny - odborné besedy a semináře posilující stabilitu rodiny
  • Děti a média – odborná beseda pro rodiče na téma vlivu médií na děti, dětský organismus, jeho fyzické i psychycké zdraví
  • Učíme se rádi, učíme se jinak – beseda o možnostech alternativního vzdělávání
  • Rovné příležitosti - interaktivní beseda pro oba rodiče zaměřená na slaďování práce a rodiny

sokojená rodina

podpořeno z NDT RODINA
MPSV

Děkujeme za podporu

elektro Apollo | Železářství Karel Nosek | lékárna Salve | Mudr. Lucie Langová | a další.